Karolien van Eck

Karolien van Eck

Karolien van Eck

AptradTaalkring Portugees

Karolien van Eck | vertaalster

Beëdigd vertaalster en tolk Portugees

U weet waar u het over heeft, ik weet wat ik zeg!

Karolien van Eck

Bent u op zoek naar een ervaren en betrouwbare vertaler Portugees-Nederlands-Portugees?

Hebt u van een Portugeestalig document een Nederlandse versie nodig of omgekeerd? Hebt u bijstand nodig bij een rechtshandeling of voor een overleg met een zakenpartner?

Ik ben beëdigd vertaalster en tolk (ingeschreven in het Nederlandse register beëdigd vertalers onder nr. 311) en zal ik u zo goed mogelijk van dienst zijn. Door samenwerking met collega's kan ik vertaalwerk aannemen voor andere talencombinaties. Als ik u niet kan bijstaan verwijs ik u graag door naar een betrouwbare collega.

U kunt bij mij terecht

 • voor de vertaling van juridische stukken; civiel recht, handelsrecht, strafrecht, EU wetgeving etc.
 • voor de vertaling van marketingteksten, toerisme, boeken en andere niet-juridische teksten
 • voor tolkwerkzaamheden; bij de notaris, de rechtbank, zakelijke gesprekken en congressen; en
 • voor eenvoudige redactiewerkzaamheden.
Karolien van Eck

Ik ben beëdigd vertaalster voor de Portugese taal en sta ingeschreven in het officiële register van beëdigde tolken en vertalers. Zie voor meer informatie over het register de website van het bureau wbtv. Vertalingen van mijn hand worden in Nederland van rechtswege geaccepteerd; een apostille is niet meer nodig.

Ik heb ruime ervaring als tolk, zowel in de rechtbank als bij vergaderingen en congressen (inclusief in de tolkencabine).

Ook ben ik betrokken bij projecten van een meer literaire aard. Zo staat mijn naam als vertaalster vermeld in een aantal uitgaves van de Anne Frank Stichting. Daarnaast kunt u mijn stem ook horen als u in verschillende steden in Portugal een bustour boekt; ik vertaalde de informatie over diverse onderwerpen en sprak de teksten vervolgens in.

Opleiding en Ervaring

Ik heb aan de Universiteit van Utrecht de studie Portugese Taal en Cultuur en het Masterprogramma Vertalen gevolgd en ben in 1992 beëdigd als tolk en vertaler Portugees.

Hoofdredacteur van het Prisma Groot woordenboek Nederlands-Portugees en Portugees–Nederlands (zie de online-versie hier).

Ruime ervaring als vertaler en tolk voor een zeer divers klantenbestand: (kleine) ondernemingen, overheden, particulieren, bedrijven, internationale vertaalbureaus, etc.

Karolien van Eck Vertaalster

Bent u op zoek naar een ervaren vertaler Portugees-Nederlands of omgekeerd? 

Ik kan zorg dragen voor de vertaling van uw persoonlijke documenten (diploma, testament, uittreksel Burgerlijke Stand, huwelijksvoorwaarden, enzovoorts), zakelijke stukken (statuten, uittreksel Kamer van Koophandel, GDPR-informatie, handleidingen, overeenkomsten en ook marketing- en publicitaire teksten) en ook voor vertaling van uw website.

De vertalingen komen doorgaans tot stand door samenwerking met collega's; we lezen elkaars werk kritisch na om de kwaliteit van elke vertaling te waarborgen. Ik heb een breed netwerk collega-vertalers, dus als u vertaalwerk hebt voor andere talencombinaties of in vakgebieden waarin ik niet ben gespecaliseerd, kan ik u doorverwijzen.

Boekvertaling en andere, niet-juridische projecten

Mijn werk als vertaalster en tolk Portugees-Nederlands-Portugees doe ik met veel plezier. Elk project is anders en overal leer ik weer wat van. Er zijn enkele projecten waar ik extra trots op ben:

 • Anne Frank Stichting; sinds een paar jaar ben ik als vertaalster betrokken bij de Portugeestalige uitgaves van de Anne Frank Stichting. De vertalingen komen tot stand door samenwerking met collega's die het Portugees als moedertaal spreken. Mijn taak is ervoor te zorgen dat de vertalingen zo getrouw mogelijk de woorden en intenties van Anne weergeven.
  In 2021 verscheen de uitgave "Querida Kitty" - de vertaling naar het Braziliaans Portugees van de roman, gebaseerd op haar dagboek, die Anne nooit heeft kunnen afmaken. Samen met collega vertaalster Ana Iaria was ik verantwoordelijk voor deze vertaling.

Queria Kitty

 

 • Prisma Groot Woordenboek Portugees-Nederlands en vv; een project waar ik gedurende 5 jaar met collega's samen aan werkte aan de universiteit van Utrecht. Onder leiding van Dr. M. Celeste Augusto verzorgde ik de hoofdredactie van dit omvangrijke werk.

 • Bij verschillende bustours in grote steden in Portugal kunt u mijn stem horen; ik vertaalde de informatie en sprak de Nederlandse teksten vervolgens in.

 • "Maddie, de waarheid achter de leugen" - ik vertaalde dit indertijd spraakmakende boek vanuit het Portugees. Klik hier voor een recensie.

Karolien van Eck Tolk

Taal hoeft geen belemmering te zijn...

Als u in Portugal op bezoek bent en een belangrijk gesprek moet voeren, is het fijn te weten dat de taal geen belemmering zal zijn. Zo kunt u zich zoveel mogelijk concentreren op de inhoudelijke kant van uw bespreking. Als de inhoud van uw bespreking nogal specifiek is, kunt u contact met mij opnemen. Als ik vooraf stukken en documentatie krijg die bij de bespreking van belang zijn, kan ik me goed voorbereiden.

Bij de overdracht van onroerend goed en het verlijden van andere akten bij een notaris, en trouwens ook in de rechtbank, is de aanwezigheid van een tolk vereist als een van de partijen de Portugese taal niet voldoende machtig is.

Tolkwerkzaamheden

 • Als gesprekstolk bij de notaris, in de rechtbank en bij zakelijke besprekingen;
 • Als conferentie- of cabinetolk bij internationale bijeenkomsten en congressen;
 • Als fluistertolk (chuchotage).

Ik hecht veel belang aan permanente educatie van professionele vertalers en tolken. Als spreker neem ik regelmatig deel aan trainingen, webinars en opleidingen op het gebied van (juridische) vertaling.

Voorbeelden van voordrachten die ik heb verzorgd

Informatie of een offerte vragen
Selecteer bestand(en)
Hier kan je je (vertaal) bestanden uploaden. Graag alleen PDF-bestanden

De beste oplossing

U kunt op mij rekenen. Ik geef u snel uitsluitsel over wat ik voor u kan doen en verwijs u graag door naar een collega als ik u niet zelf van dienst kan zijn. Stuur me een e-mail en leg me uw situatie voor, ik denk graag met u mee over de beste oplossing.

Conferenties/ Congressen